fbpx

MAISTO
BROLIAI

APIE MUS

Všį „Kokybiškas maistas“ teikia maitinimo paslaugas fiziniams asmenims, mokykloms, vaikų lopšeliams – darželiams, vaikų darželiams – mokykloms, poilsio stovykloms, įvairioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms visoje Lietuvoje.

Įmonėje dirba kvalifikuoti specialistai, rengiantys dokumentaciją ir teikiantys maitinimo paslaugą pagal visus galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus, įvairaus amžiaus grupių ir sveikatos būklės žmonėms, suaugusiems ir vaikams.

VšĮ „Kokybiškas maistas“ didelį dėmesį skiria maisto saugai, yra užtikrinamas visapusiškai saugios ir kokybiškos paslaugos suteikimas vartotojams.

Kokybė pagal:

Norminiai teisės aktai

ĮSTATYMAI
• LIETUVOS RESPUBLIKOS MAISTO ĮSTATYMAS

• LIETUVOS RESPUBLIKOS PRODUKTO SAUGOS ĮSTATYMAS

• LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS ĮSTATYMAS

• LIETUVOS RESPUBLIKOS GENETIŠKAI MODIFIKUOTO ORGANIZMO ĮSTATYMAS

• LIETUVOS RESPUBLIKOS METROLOGIJOS ĮSTATYMAS

• LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMAS

• LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS

POĮSTATYMINIAI AKTAI

• DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

• DĖL REKOMENDUOJAMŲ PAROS MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IR ENERGIJOS NORMŲ TVIRTINIMO

• DĖL MAISTO TVARKYMO SUBJEKTŲ PATVIRTINIMO IR REGISTRAVIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

• DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. GEGUŽĖS 7 D. NUTARIMO NR. 544 „DĖL DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI ASMENIMS, TIK IŠ ANKSTO PASITIKRINUSIEMS IR VĖLIAU PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS SVEIKATĄ DĖL UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, SĄRAŠO IR ŠIŲ ASMENŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS“ PAKEITIMO

HIGIENOS NORMOS

• HN 15:2005 „MAISTO higiena“ patvirtinimo

• HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai

• Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.